Reklamacje i zwroty

REKLAMACJA GWARANCYJNA

1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są gwarancją, której udziela Sprzedawca.

2. Na wszystkie sprzedawane towary Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na okres 12 lub 24 miesięcy.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta :
· osobiście pod adresem: ul. Powstańców Warszawskich 89, Tarnowskie Góry;
· pisemnie na adres: ul. ; Powstańców Warszawskich 89, 42-680 Tarnowskie Góry
· telefonicznie pod numerem telefonu: +48 690 840 910
· w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@zoomax24.pl

4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
· dokładny opis uszkodzenia oraz okoliczności stwierdzenia usterki,
· kopię paragonu lub faktury,
· dane osobowe i adres uprawnionego z gwarancji,
· żądanie uprawnionego z gwarancji.

5. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.)

 

REKLAMACJA Z TYTUŁU RĘKOJMI

 

1. Podstawa prawna: ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Podstawowe przesłanki odpowiedzialności sprzedawcy:

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 

  • wada fizyczna

 

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili

 

Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z Umową Sprzedaży. W szczególności sprzedany Produkt jest niezgodna z Umową Sprzedaży, jeżeli:

 

1) nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

 

2) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

 

3) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

 

4) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

 

Jeżeli Klientem jest konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza Produkt do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na sprzedanym Produkcie swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

 

Sprzedany Produkt ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

 

  • wada prawna

 

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa

 

zwolnienie Sprzedawcy od odpowiedzialności

 

Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

Gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży są Produkty oznaczone tylko co do gatunku albo Produkty mające powstać w przyszłości, Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy. Przepisu tego nie stosuje się, gdy Klientem jest konsument.

 

Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Klienta będącego konsumentem za to, że sprzedany Produkt nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa powyżej, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy Sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta :
· osobiście pod adresem: ul. Powstańców Warszawskich 89, 42-680 Tarnowskie Góry;
· pisemnie na adres: ul.  Powstańców Warszawskich 89, 42-680 Tarnowskie Góry;
· telefonicznie pod numerem telefonu: +48 690 840 910
· w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@zoomax24.pl;

4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
· dokładny opis uszkodzenia oraz okoliczności stwierdzenia usterki,
· kopię paragonu lub faktury,
· dane osobowe i adres uprawnionego z gwarancji,
· żądanie uprawnionego z gwarancji.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl