Blog
Producenci
Promocje
Zabawka piszcząca dla psa gryzak TR9155
Zabawka piszcząca dla psa gryzak TR9155
13,49 zł 9,99 zł 10,97 zł 8,12 zł
szt.
inni klienci kupowali również
Przysmak dla psa sandwich z kurczaka i dorsz 500g
Przysmak dla psa sandwich z kurczaka i dorsz 500g
29,99 zł 27,77 zł
szt.
Pompa cyrkulacyjna HAILEA HX-6520
Pompa cyrkulacyjna HAILEA HX-6520
85,00 zł 69,11 zł
szt.
Zawór zaworek zwrotny Hailea transparentny
Zawór zaworek zwrotny Hailea transparentny
2,00 zł 1,63 zł
szt.
Przysmak dla psa kaczka z ryżem na hantelkach
Przysmak dla psa kaczka z ryżem na hantelkach
29,99 zł 27,77 zł
szt.
Reklamacje i zwroty

REKLAMACJA GWARANCYJNA

1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są gwarancją, której udziela Sprzedawca.

2. Na wszystkie sprzedawane towary Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na okres 12 lub 24 miesięcy.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta :
· osobiście pod adresem: ul. Powstańców Warszawskich 89, Tarnowskie Góry;
· pisemnie na adres: ul. ; Powstańców Warszawskich 89, 42-680 Tarnowskie Góry
· telefonicznie pod numerem telefonu: +48 690 840 910
· w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@zoomax24.pl

4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
· dokładny opis uszkodzenia oraz okoliczności stwierdzenia usterki,
· kopię paragonu lub faktury,
· dane osobowe i adres uprawnionego z gwarancji,
· żądanie uprawnionego z gwarancji.

5. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.)

 

REKLAMACJA Z TYTUŁU RĘKOJMI

 

1. Podstawa prawna: ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Podstawowe przesłanki odpowiedzialności sprzedawcy:

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 

  • wada fizyczna

 

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili

 

Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z Umową Sprzedaży. W szczególności sprzedany Produkt jest niezgodna z Umową Sprzedaży, jeżeli:

 

1) nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

 

2) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

 

3) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

 

4) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

 

Jeżeli Klientem jest konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza Produkt do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na sprzedanym Produkcie swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

 

Sprzedany Produkt ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

 

  • wada prawna

 

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa

 

zwolnienie Sprzedawcy od odpowiedzialności

 

Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

Gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży są Produkty oznaczone tylko co do gatunku albo Produkty mające powstać w przyszłości, Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy. Przepisu tego nie stosuje się, gdy Klientem jest konsument.

 

Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Klienta będącego konsumentem za to, że sprzedany Produkt nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa powyżej, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy Sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta :
· osobiście pod adresem: ul. Powstańców Warszawskich 89, 42-680 Tarnowskie Góry;
· pisemnie na adres: ul.  Powstańców Warszawskich 89, 42-680 Tarnowskie Góry;
· telefonicznie pod numerem telefonu: +48 690 840 910
· w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@zoomax24.pl;

4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
· dokładny opis uszkodzenia oraz okoliczności stwierdzenia usterki,
· kopię paragonu lub faktury,
· dane osobowe i adres uprawnionego z gwarancji,
· żądanie uprawnionego z gwarancji.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl